Հայ լուսանկարչական արվեստների հետազոտական շտեմարան

Մշակութայի եղեռն

Տարեթիվ
Ապրիլ, 2006
Կատեգորիաներ
Ցուցահանդես
Վայր
Երևանի պետական համալսարանի գլխավոր մասնաշենք, Երևան

Եռօրյա այս ցուցահանդեսում ներկայացված էին Իրանում, Վրաստանում և Ադրբեջանում հայկական հուշարձանների ներկա վիճակը պատմող լուսանկարները:

Համբարձումյան Մ., «Մշակութային եղեռն», «Հայաստանի Հանրապետություն», Ե., 2006, թիվ 73, էջ 5