Հայ լուսանկարչական արվեստների հետազոտական շտեմարան

«Սև/սպիտակ

«Սև/սպիտակ

Տարեթիվ
Նոյեմբեր, 2008
Կատեգորիաներ
Ցուցահանդես
Վայր
ՆՓԱԿ, Երևան

Մասնակից մի շարք լուսանկարիչների աշխատանքների միջոցով ցուցահանդեսում տարբեր թեմաների անդրադարձով, հորինվածքային  լուծումներով և դիտակետերի տարբերությամբ փորձված էր ցույց տալ սև-սպիտակ լուսանկարչության արդի խնդիրներն ու առանձնահատկությունները: Պատմականորեն մնալով լուսանկարչության նախնական ձևը՝ սև-սպիտակ ժամանակակից լուսանկարչությունը իրականության արհեստական ձևախախտումների միջոցով  շարունակում է առանձնանալ գեղագիտական իր  ուրույն կողմնորոշումներով ու ընկալումներով:

Նոյեմբերի 7-29

http://www.accea.info/en/blackwhite