Հայ լուսանկարչական արվեստների հետազոտական շտեմարան

Նախառաֆաելյան արվեստ 1850-1860

Նախառաֆաելյան արվեստ 1850-1860

Տարեթիվ
Դեկտեմբեր, 1996
Կատեգորիաներ
Ցուցահանդես
Վայր
Հայաստանի ազգային պատկերասրահ, Երևան

Ցուցահանդեսում ներկայայացված էին 19-րդ դարի երկրորդ կեսերին ստեղծագործող  անգլիացի հեղինակների տասնյակ լուսանկարչական աշխատանքներ՝ արտացոլելով տվյալ ժամանակաշրջանի բազմազան ենթաշերտեր: Փաստագրական և գեղարվեստական արժեքներով առանձնանում էին Ջ. Միլեյի, Ֆ. Բեդրոդի, Ա. Հյուզի, Ջ. Բոյսի, Հ. Ռոբինսոնի և Դ. Ռոսետտիի աշխատանքները:

Մարտիրոսյան Հ., Միայն պատճենահանումներ չեն ներկայացված: «Լրագիր», Ե., 1996, թիվ 164, էջ 6