Հայ լուսանկարչական արվեստների հետազոտական շտեմարան

Մարինե Անախաթունյան, Վերաիմաստավորում, անհատական ցոււցահանդես

Մարինե Անախաթունյան, Վերաիմաստավորում, անհատական ցոււցահանդես

Տարեթիվ
Մայիս, 2019
Կատեգորիաներ
Ցուցահանդես
Վայր
Երևանի Պատմության Թանգարան

Երևան քաղաքի պատմության թանգարանը հրավիրում է մասնակցելու կանադահայ լուսանկարչուհի Մարինե Անախաթունյանի «Երկու քաղաք. Վերաիմաստավորում» գերարտահայտչական լուսանկարչության ցուցահանդեսի բացմանը՝ նվիրված Երևան-Մոնրեալ քույր քաղաքների համագործակցության 18-րդ տարեդարձին:

Մայիսի 18-28

աղբյուր` https://www.facebook.com/events/285228705760959/