Հայ լուսանկարչական արվեստների հետազոտական շտեմարան

Մարդիկ և պատերազմներ

Տարեթիվ
Հոկտեմբեր, 1998
Կատեգորիաներ
Ցուցահանդես
Վայր
Նկարիչների միության պատկերասրահ, Երևան

Ցուցադրվող լուսանկարներում պատկերված էին 1859-ից մինչև տվյալ ժամանակներն ընկած պատմական դեպքերն ու իրադարձությունները: Լուսանկարները ուղեկցված էին մեկնաբանող նշումներով և գրառումներով:

Հոկտեմբերի 9

Լավչյան Ա., «Մարդիկ և պատերազմներ»: «Առավոտ», Ե., 1998, թիվ 195, էջ 7