Հայ լուսանկարչական արվեստների հետազոտական շտեմարան

Մանուկի կախարդական լապտերը - Դիտարկումներ Լիբանանի մասին

Մանուկի կախարդական լապտերը - Դիտարկումներ Լիբանանի մասին

Տարեթիվ
Ապրիլ, 2016
Կատեգորիաներ
Ցուցահանդես
Վայր
Բեյրութի Ամերիկյան համալսարանի գրադարան, Բեյրութ, Լիբանան

Ցուցահանդեսում ներկայացված էր Մանուկ Ալեմյանի՝ 1940-1990-ական թթ. արված թեմատիկ և տեխնիկայի տեսակետից հարուստ և բազմազան լուսանկարչական շարքը: Շարքը նշանավորվում էր հատկապես բազմաթիվ սերունդների վրա ազդած մինչպատերազմյան Լիբանանի ընդհանրական կերպարի ներկայացմամբ:

Ապրիլի 4-6

http://www.aub.edu.lb/libraries/blog?tag=west-hall