Հայ լուսանկարչական արվեստների հետազոտական շտեմարան

Լուսինե Գրիգորյան. «Նախաշունչ»

Լուսինե Գրիգորյան. «Նախաշունչ»

Տարեթիվ
Հունվար, 2014
Կատեգորիաներ
Ցուցահանդես
Վայր
«Ալբերտ և Թովե Բոյաջյան» ցուցասրահ, Երևան

Սա Լուսինե Գրիգորյանի առաջին անհատական ցուցահանդեսն էր, որտեղ ներկայացված 42 լուսանկարչական աշխատանքները հիմնականում կանանցի դիմանկարներ էին և նյու ժանրի գործեր:

Հունվարի 17

http://www.bravo.am/news/%D4%BC%D5%B8%D6%82%D5%BD%D5%AB%D5%B6%D5%A5-%D4%B3%D6%80%D5%AB%D5%A3%D5%B8%D6%80%D5%B5%D5%A1%D5%B6.%D5%84%D5%A5%D6%80%D5%AF-%D5%AF%D5%A1%D5%B6%D5%A1%D5%B6%D6%81%D5%AB%D6%81-%D5%A2%D5%A1%D6%81%D5%AB-%D5%BF%D5%B2%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D6%80%D5%A4%D5%B8%D6%82-%D5%B4%D5%A1%D6%80%D5%B4%D5%AB%D5%B6-%D5%A5%D5%B4-%D5%B6%D5%AF%D5%A1%D6%80%D5%A5%D5%AC-%D5%A2%D5%A1%D5%B5%D6%81%E2%80%A6//