Հայ լուսանկարչական արվեստների հետազոտական շտեմարան

Երևանի 2750-ամյակին նվիրված ցուցահանդես

Տարեթիվ
Հոկտեմբեր, 1968
Կատեգորիաներ
Ցուցահանդես
Վայր
Երևան

Հայաստանի հեռագրական գործակալության ֆոտոխրոնիկայի այս ցուցահանդեսին ներկայացված էին 50 լուսանկարներ, որոնք ուղեկցվում էին փոքրիկ ենթատեքստերով: Լուսանկարները արտացոլում էին Երևանի հին ճարտարապետական կոթողները, քաղաքին տիպական մի շարք պատկերներ ու ինչպես նաև վերարտադրում Հայաստանի գիտության և մշակույթի ոլորտներում ձեռք բերած նվաճումները:

Հազարամյակների պատմությունը… լուսանկարներում: «Բանվոր», Լենինական, 1968, թիվ 235, էջ 3