Հայ լուսանկարչական արվեստների հետազոտական շտեմարան

Բոյաջյանները՝ Նեղոսի արքունի լուսանկարիչներ

Տարեթիվ
Հունիս, 2007
Կատեգորիաներ
Ցուցահանդես
Վայր
Սյուլիի պալատ, Փարիզ, ֆրանսիա

Ցուցահանդեսը պատմում էր Բոյաջյան ընտանիքի եզակի կյանքի մասին, որոնցից մի քանի սերունդներ շարունակաբար եղել են Եթովպիայի արքայական տան պալատական լուսանկարիչներ, ինչպես նաև 19-րդ դարավերջի և 20-րդ դարասկզբի եթովպահայ ծաղկուն համայնքի պատմության վկաներ: Հայկազ և Տոնի Բոյաջյանները 1920-ական թվականներին  եղել են Հայլե Սելասիե կայսեր (1892-1975) պաշտոնական լուսանկարիչները:

Հունիսի 19- Սեպտեմբերի 2

«Բոյաջյանները՝ Նեգուսի արքունի լուսանկարիչներ»: «Հայաստանի Հանրապետություն», Ե., 2007, թիվ 118, էջ 5