Հայ լուսանկարչական արվեստների հետազոտական շտեմարան

Արցախը այսօր...

Տարեթիվ
Մայիս, 1994
Կատեգորիաներ
Ցուցահանդես
Վայր
«Միջազգային արվեստի կենտրոն», Բեյրութ, Լիբանան

Ղարաբաղյան պայքարին նվիրված այս ցուցահանդեսին ներկայացված էին Վարուժան Պապումյանի, արաբ լուսանկարիչ Փիեո Աթալլայի և «Ազդակ»-ի աշխատակից Արմեն Աբդալյանի 150-ի հասնող աշխատանքները:

Մայիսի 19-24

Արցախի նուիրուած ցուցահանդես: «Ազատ օր», Աթենք, 1994, թիվ 15.015, էջ 3