Հայ լուսանկարչական արվեստների հետազոտական շտեմարան

Արդյունաբերական սիմֆոնիա

Արդյունաբերական սիմֆոնիա

Տարեթիվ
Դեկտեմբեր, 2012
Կատեգորիաներ
Ցուցահանդես
Վայր
ՆՓԱԿ, Երևան

«Արդյունաբերական սիմֆոնիա։ լուսանկարչությունն ու հետ-արդյունաբերական դարաշրջանը»

Դիտարկելով հիմնականում Հայաստանի և որոշ դեպքերում նախկին կոմունիստական այլ երկրների արդյունաբերական անցյալը, ցուցահանդեսում փորձ է արված հետևելու լուսանկարչության և արդյունաբերության մեջ պատմականորեն ստեղծված սերտ առնչության ներկան:

2012: Դեկտեմբեր- 2013: Հունվարի 27

http://lusadaran.org/2012/01/industrial-symphony-photography-and-the-post-industrial-age-exhibition-brochure-essay/