Հայ լուսանկարչական արվեստների հետազոտական շտեմարան

Ամբողջ քաղաքը

Տարեթիվ
Հուլիս, 2006
Կատեգորիաներ
Ցուցահանդես
Վայր
ՆՓԱԿ, Երևան

Գերմանական ժամանակակից լուսանկարչության ցուցահանդես՝ կազմակերպված «Ինֆա» մշակութային կազմակերպության նախաձեռնությամբ գերմանական արվեստը այլ երկրներում տարածելու նպատակով: Ներկայացված վեց գերմանացի արվեստագետների աշխատանքների թեմաներն էին՝ գերմանական քաղաքները, ճարտարապետությունը, կենտրոններն ու ծայրամասերը:

Հուլիսի 7

ՆՓԱԿ-ի քաղաքը: «Առավոտ», Ե., 2006, թիվ 126, էջ 7