Հայ լուսանկարչական արվեստների հետազոտական շտեմարան

Հակոբ (Ագոփ) Քերոփյան

1891 - 1978

1920 - 1960 թվականներ

Քերոփ ՍտուդիոնհավանաբարԿահիրեիհինլուսանկարչատներիցվերջինն էր որ փակեց իր դռները20-րդդարիավարտին: Այնհիմնել էՀակոբՔերոպյանը1940-ականներիկեսերին: Տաղավարիարտադրանքըբնորոշէրժամանակիեգիպտականկոմմերցիոնլուսանկարչությանընդհանուրգեղագիտականուղղվածությանը: Քերոպյանը, ի տարբերություն տեղացի հայ լուսանկարիչներից շատերին, եղելէնաև բեղուն ֆոտոլրագրողևլուսանկարելէ1950-70-ականներին Եգիպտոսում կայացողբազմաթիվկարևորիրադարձություններ: Կահիրեիհախուռնկյանքն արտացոլողիրլուսանկարներըառանձնապեսփայլունչեն, բայցայսօրունեն մեծ փաստավավերագրական արժեք: Հակոբիմահիցհետոև ընդհուպ մինչև ձեռնարկության փակումը, տաղավարը ղեկավարել է նրա որդին`Նուբարը:

Ազգություն

եգիպտացի, հայ

Տարածաշրջան

Եգիպտոս

Քաղաք

Կահիրե

Լուսանկարչատուն

Քերոպ

Մասնագիտացում

գովազդային, լուսանկարչատուն, կոմմերցիոն, վավերագրական

Մեդիա

անալոգ լուսանկարչություն

Մատենագրություն

Golia, Maria, Photography and Egypt, Reaktion books, London, 2010, p.108

Հավաքածուներ

Լուսադարան Հայկական Լուսանկարչության Հիմնադրամ, Երևան։

Այլ նկարներ այս հեղինակից