Հայ լուսանկարչական արվեստների հետազոտական շտեմարան

Հ. Հ. Թանճության

1900 - 1910 թվականներ

Հ. Թանճությանի կենսագրական տվյալները բացակայում են: Հայտնի չէ թե Օսմանյան Կայսրության որ քաղաքում է նա հիմնականում աշխատել, քանզի իր լուսանկարչատան կնիքները` բացի լուսանկարչի անվանումից ոչ մի այլ տեղեկություններ չեն հաղորդում: 
Թանճությանի դիմանկարները բնորոշ են Կայսրության գավառներում աշխատող լուսանկարիչների աշխատաքներին: Դրանք չափազանց պարզունակ և համեստ ֆոտո-արձանագրումներ են որոնք բացառապես ներկայացնում են ցածր և միջին խավերին պատկանող հաճախորդների: Լուսանկարչի գործնեությունը հավանաբար ընդհատվել է Ցեղասպանության տարիներին: 

Ազգություն

հայ, օսման

Տարածաշրջան

Օսմանյան Կայսրություն

Լուսանկարչատուն

Թանճության

Մասնագիտացում

լուսանկարչատուն

Մեդիա

անալոգ լուսանկարչություն

Այլ նկարներ այս հեղինակից